Çocuk hakları nelerdir? Kısaca madde madde çocuk hakları sözleşmesi

Çocuk hakları; Kanunen ve ahlaki olarak tüm çocukların doğuştan itibaren sahip olduğu temel hakları kapsayan evrensel bir kavramdır. Dünyada bulunan her çocuk, aynı çocuk hakkına sahiptir.

Dünyada bulunan tüm çocuklar doğuştan itibaren yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklara ve fiziksel, psikolojik yahut cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklara sahiptir. Çocuk hakları; kanunen ve ahlaki olarak, dünya üzerindeki tüm çocukların sahip olduğu hakların her birini ayrı ayrı kapsayan evrensel bir kavramdır. Çocuğun yaşı, dini, dili, ırkı, maddi durumu yahut doğum yeri fark etmeksizin her çocuk, çocuk hakkına sahiptir. Dünyanın dört bir yanında bulunan her çocuk da aynı hakka sahiptir.

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri Nelerdir?

Kanunlar ile belirlenen 54 maddelik çocuk haklarından bazıları şunlardır;

 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı,
 • Çocuğun her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı korunma hakkı,
 • Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı,

 • Yaşama ve gelişme hakkı,
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı,
 • Sevgi ve ilgi görme hakkı,

 • Tertemiz bir çevrede yaşama hakkı,
 • Dengeli ve düzenli olarak beslenme hakkı,
 • Eğitim hakkı,

 • Düşünce özgürlüğü hakkı,
 • İfade özgürlüğü hakkı,
 • Dinlenme, eğlence ve kültürel faaliyetler için zamana sahip olma hakkı,

 • Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı,
 • Çocukların kendi hakkını öğrenme hakkı,
 • Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı,

 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı,
 • İnsani şartlarda yaşam hakkı,
 • Her çocuğun anne- babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı,

 • Engelli çocukların hakkı,
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı (çocuk işçiler),
 • Çocukların okula gitme, özgürce oyun oynama hakkı,

Türkiye’de Çocuk Hakları Nelerdir?

Türkiye, 1994 tarihinde 54 maddeden oluşan Çocuk Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Çocuk hakları 54 maddeden oluşmakta olup, çocuk haklarının korunmasını hedeflemekte ve taraf devletlere belli yükümlükler getirir. Çocuk hakları, hem önem verilmesi hem de herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır. Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir ve her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

 

YORUM YAPIN