Hiperbilirubinemi Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Hiperbilirubinemi; kandaki bilirubin sayısındaki artışa verilen isimdir. Hiperbilirubinemi genellikle yenidoğan bebeklerde görülür ve çoğunluk yenidoğan sarılığı olarak bilinir.

Hiperbilirubinemi Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Hiperbilirubinemi; kandaki bilirubin sayısındaki artışa verilen isimdir. Hiperbilirubinemi genellikle yenidoğan bebeklerde görülür ve çoğunluk yenidoğan sarılığı olarak bilinir.

Hiperbilirubinemi Belirtileri Nelerdir?

 1. Ciltte ve göz beyazında sararma
 2. İdrarın renginde koyulaşma, bazen kahverengi idrar
 3. Aşırı halsizlik
 4. İştah kaybı
 5. Dışkı renginde açılma, kil benzeri renk
 6. Karın ağrısı
 7. Mide yanması
 8. Kabızlık
 9. Şişkinlik
 10. Kusma

Hiperbilirubinemi Neden Olur?

Aşağıdaki şu durumlar hiperbilirubinemiye yol açabilir:

 1. Viral hepatit, siroz ve karaciğerde yağlanma gibi karaciğer hastalıkları
 2. Siroz, safra taşı, pankreatit veya tumör sebepli safra kanallarında tıkanıklık

Hiperbilirubinemi (Yenidoğan Sarılığı) Sebepleri Nelerdir?

Hiperbilirubinemi riski yüksek olan bebekler:

 1. Prematüre bebekler yani gebeliğin 37. haftası dolmadan doğan bebekler)
 2. Anne sütünü yeterince emmemiş bebekler (meme emmede zorlanıldığı veya annede süt olmadığı durumlarda)
 3. Bebeğin kan grubu ile annenin kan grubunun uymadığı durumlarda

Hiperbilirubinemi Nasıl Teşhis Edilir?

Hiperbilirubinemi hastalığı kan tahlili ile teşhis edilebilmektedir. Kan tahlili ile kandaki total bilirubin (unkonjuge ve konjuge) ve direkt (konjuge) bilirubin seviyesi ölçülür. Unkonjuge yani indirekt bilirubin seviyesi toplam ve doğrudan bilirubin değerlerinden çıkarılabilir.

Yapılan laboratuarlarda ufak farklılıklar görülse de normal değerler aşağıdaki gibidir:

 1. Total bilirubin: Her desilitre kanda 0.3 ila 1.2 mg/dL
 2. Direkt (konjuge) bilirubin: 0 ila 0.3 mg/dL
 3. Yenidoğanlarda doğumdan sonra ilk 24 saat indirekt yani unkonjuge bilirubin normal değer  5.4 mg/dL’den düşük olmalıdır.

Hiperbilirubinemi Nasıl Tedavi Edilir?

Hiperbilirubinemi hastalığı için uygulanacak tedavi hastalığın sebebine bağlıdır. Normal Hiperbilirubinemi yani yenidoğan sarılığı 20 gün içerisinde iyileşmektedir. Fakat ciddi vakalarda tedaviye bağlı olarak hastanın iyileşmesi en az 3 ay sürmektedir.

Hiperbilirubinemi yenidoğanlarda görülen bir problemdir. Kandaki bilirubin seviyesinde yükselmenin sebep olduğu bu problem zamanında doğan yenidoğanların %60’ında ve prematüre doğan bebeklerin ise %80’inde görülmektedir. Hiperbilirubinemi durumunda görülecek ilk belirti bebeğin cildinde ve göz beyazında sararmadır. Yenidoğan hiperbilirubinemili bebeklerde fototerapi ve kan değişimi tedavisi uygulanmaktadır.

Fototerapide, bebeğin vücudundaki fazla bilirubini parçalamak için özel ışın kullanılır. Bu tedavi hiperbilirubinemi tedavisinde oldukça yaygın ve etkili bir tedavi yöntemidir. Fototerapide, bebeğe sadece bir bebek bezi ve özel koruyucu gözlük takılır ve bir yatağa yatırılarak mavi bir spektrum ışığı verilir.

Hafif Hiperbilirubinemi vakalarında bebeğin vücudundaki fazla bilirubin kendi kendine 1-2 hafta içinde yok olmaktadır. Emzirme sarılığına sahip yenidoğanlarda anneler bebeklerini daha sık emzirmelidir

Fiber Optik Battaniye

Fiber optik battaniye, fototerapinin bir çeşididir. Fiber optik bir battaniye genellikle bebeğin altına yerleştirilir. Bu tedavi tek başına veya düzenli fototerapi ile birlikte kullanılabilir.

Bebeklerde (Hiperbilirubinemi ) Yenidoğan Sarılığı Tedavisi

Yenidoğan sarılığına genellikle tedavi gerekli olmamaktadır bunun sebebi ise belirtilerin normalde 10 ila 14 gün içerisinde geçmesidir. Ancak belirtiler daha uzun da sürebilir.

Yenidoğan sarılığında tedavi bebeğin kanındaki bilirubin seviyesi çok yüksek olduğu durumlarda önerilmektedir. Bunun nedeni kandaki fazla bilirubinin beyne sıçarıp beyinde hasar bırakma riskinin az da olsa olmasıdır.

Bebeklerde bilirubin yüksekliği için uygulanan 2 hızlı tedavi yöntemi vardır:

Fototerapi: Bu tedavi ile cilt üzerine özel ışın verilerek fazla bilirubinlerin karaciğerin tarafından kırılabilecek hale getirilir.

Kan değişimi: Bebeğin kanı; kan damarlarına yerleştirilmiş ve uygun bir donörden alınan kan ile değiştirilen ince bir tüp (kateter) kullanılarak alınır. Bu tedavi çoğu bebekte epilepsi tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Bu tedavi sonrasında 2-3 gün sonra bebek hastanden taburcu edilir.

Hiperbilirubinemi Kimlerde Görülür?

Yenidoğanların yaklaşık olarak %60’ında ve prematüre bebeklerin %80’inde hiperbilirubinemi görülmektedir. Ayrıca diyabet hastalığı ve Rh hastalıkları olan annelerin bebeklerinde hiperbilirubinemi ve sarılık görülme ihtimali yüksektir.

Hiperbilirubinemi Neden Dikkate Alınmalıdır?

Kandali bilirubin düşüklükleri çoğunlukla bir endişe sebebi değilken kanda bilirubin artışı olduğunda fazla bilirubin beyne ulaşıp hastanın nöbet geçirmesine ve beyninde hasar oluşmasına yol açabildiğinden dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu duruma kernikterus ismi verilmektedir.

 

YORUM YAPIN